எங்களைத் தொடர்புகொள்க


பசுமை இந்தியா

நிலை 5, நார்த் பிளாக், தாமரை தொழில்நுட்ப பூங்கா,
எஸ். பி. பிளாட் , எண். 16-19 & 20 ஏ,
திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை
இன்னர் ரிங் ரோடு,
சென்னை, இந்தியா 600032
தொலைபேசி 044 6693 6941


Contact Us


Pasumai Indhiya

Level 5, North Block, Tamarai Tech Park,
S.P. Plot, No: 16-19 & 20A,
Thiru vi Ka Industrial Estate,
Inner Ring Road,
Chennai, India 600032
Phone 044 6693 6941
முகப்பு எங்களைப் பற்றி பொறுப்புத் துறப்பு எங்களைத் தொடர்புகொள்க